Công cụ tầm soát cổ phiếu

Thời gian hoàn vốn là gì? Cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn

Thời gian hoàn vốn là gì? Cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn

Hoàn vốn đầu tư, công ty, dự án, cổ phiếu thì cũng ná ná nhau. Các bạn cố gắng xem trọng đầu tư cổ phiếu là tính đến khả năng hoàn vốn, giống như các bạn đi làm ăn vậy đó...có nó với thông số tốt, rủi ro của các bạn xuống rất thấp

Thời gian hoàn vốn là gì?

Các bạn chịu khó đọc bài hoàn vốn này, để hiểu ngay cả trong dự án, đánh giá dự án của công ty mục tiêu..., còn CP thì đơn giản hơn nhiều, dựa vào EPS qua các năm thì có hoàn vốn đầu tư trên thị giá mà các bạn tính toán.... đọc để nâng cao trình độ (Bài copy của các luận văn nhóm 2S)

Thời gian hoàn vốn đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược kinh doanh và phát triển của các doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tính thời gian hoàn vốn chuẩn nhất năm 2020

Thời gian hoàn vốn là gì?

Thời gian hoàn vốn (Payback period) được hiểu là khoảng thời gian cần thiết để dự án tạo ra dòng tiền thuần bằng chính chi phí đầu tư ban đầu. Nói một cách đơn giản, thời gian hoàn vốn là khoảng thời gian đầu tư đạt đến điểm hòa vốn. Đây chính là một công cụ phân tích thường được sử dụng để đánh giá tiềm năng của dự án. Tức là trước khi quyết định thực hiện một dự án nào đó, nhà đầu tư luôn quan tâm đến mất bao nhiêu lâu để họ thu hồi lại số vốn bỏ ra?

Một dự án được đánh giá tốt khi có Thời gian hoàn vốn < Số năm trong vòng đời của dự án. Lẽ tất yếu là các NĐT đều mong muốn mình phải thu hồi vốn càng nhanh càng tốt, có thể tránh được những biến động, rủi ro khó xác định. Do đó, dự án có thời gian hoàn vốn càng ngắn thì càng được đánh giá cao

Ưu, nhược điểm khi đánh giá dự án trên tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn

Nhà đầu tư có thể dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá dự án. Mỗi tiêu chí để sẽ có những ưu và nhược điểm riêng. Khi lựa chọn tiêu chuẩn thời gian hoàn vốn để đánh giá thì sẽ có những ưu, nhược điểm như sau:

Ưu điểm:

Cách tính đơn giản, dễ áp dụng và được sử dụng như một công cụ hiệu quả trong việc sàng lọc bớt các dự án không khả thi. Phương pháp này tập trung quan tâm đến những vấn đề rủi ro trong thời gian ngắn, phù hợp với những dự án có quy mô vừa và nhỏ. Đáp ứng mục tiêu chiến lược của các chủ đầu tư muốn thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay vốn

Nhược điểm:

-       Không xem xét đến giá trị thời gian của tiền tệ, 100 triệu hôm nay được đánh giá ngang bằng với 100 triệu thu được vào 3 năm sau. Đồng thời cũng không quan tâm đến dòng tiền thu được sau thời gian hoàn vốn

-       Chú trọng những lợi ích ngắn hạn hơn dài hạn. Vậy nên không thích hợp cho việc đánh giá hiệu quả tổng thể của một dự án

Cách tính thời gian hoàn vốn

Khi tính thời gian hoàn vốn thì có 2 trường hợp xảy ra như sau:

(1) Thu nhập do đầu tư mang lại bằng nhau theo các năm và

(2) Thu nhập do khoản đầu tư mang lại không bằng nhau theo các năm

Để thuận tiện cho việc xác định dòng tiền đầu tư của dự án, khi tính toán chúng ta sử dụng các quy ước sau:

-       Số vốn đầu tư phát sinh ở các thời điểm khác nhau đều được quy ước đưa về thời điểm đầu của năm phát sinh

-       Thu nhập của dự án trong 1 năm có thể phát sinh ở nhiều thời điểm khác nhau đều được quy ước về thời điểm cuối năm để tính toán

Cách tính thời gian hoàn vốn khi thu nhập bằng nhau theo các năm

Với trường hợp (1), ta có công thức như sau:

Thời gian hoàn vốn = Số vốn đầu tư ban đầu/ Thu nhập ròng 1 năm

Ví dụ: Một dự án có vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ, số năm trong vòng đời của dự án là 5 năm. Dự kiến thu nhập ròng hàng năm của dự án là 250 triệu/ năm. Vậy thời gian hoàn vốn của dự án này là 4 năm < 5 năm => Dự án tiềm năng

Tính thời gian hoàn vốn khi thu nhập không bằng nhau theo các năm

Với cách tính trong trường hợp này thì bạn cần phải thực hiện 2 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Xác định số vốn còn phải thu hồi ở cuối năm với công thức sau:

Vốn đầu tư còn phải thu hồi cuối năm [t] = Số vốn đầu tư chưa thu hồi ở cuối năm [t-1] - Dòng tiền thuần của đầu tư năm t

Bước 2: Khi số vốn cần thu hồi nhỏ hơn thu nhập của năm tiếp theo thì ta áp dụng công thức sau để tính ra số tháng còn lại để tiếp tục thu hồi vốn.

Số tháng thu hồi vốn đầu tư = Số vốn đầu tư chưa được thu hồi cuối năm [t – 1] / ( Dòng tiền thuần của năm [t] / 12)

Ví dụ: Tính thời gian hoàn vốn của dự án A có mức đầu tư và thu nhập hàng năm như sau: 

-       Vốn đầu tư ban đầu là 100 triệu

-       Doanh thu năm 1 là 20 triệu

-       Doanh thu năm 2 là 25 triệu

-       Doanh thu năm 3 là 35 triệu

-       Doanh thu năm 4 là 48 triệu

-       Doanh thu năm 5 là 32 triệu

Bước 1:

Bước 2:

Số tháng tiếp tục thu hồi vốn đầu tư: 20/ (48/12) = 5 tháng

=> Thời gian thu hồi vốn là 3 năm + 5 tháng

Trên thực tế thì các kết quả dự tính thu được trong tương lai đều không chắc chắn, không thể lường trước các rủi ro bất thường xảy ra. Do đó, bạn có thể sử dụng thêm các phương pháp đánh giá dự án khác như phương pháp tỷ suất hoàn vốn nội bộ hay phương pháp giá trị hiện tại ròng

Cách tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Discounted payback period)

Trong tính thời gian hoàn vốn có chiết khấu, chúng ta cần tính dòng tiền chiết khấu cho từng thời kỳ được tính bằng công thức:

Dòng tiền chiết khấu = Dòng tiền ròng / ((1 + i) ^n)

Trong đó:

i: Tỷ lệ chiết khấu

n: Khoảng thời gian của dòng tiền

Sau đó, ta áp dụng công thức tương tự tương tự như cách tính thời gian hoàn vốn đơn giản (ngoại trừ việc sử dụng các dòng tiền chiết khấu như đã tính ở trên thay vì các dòng tiền danh nghĩa)

Ví dụ: Công ty A có một dự án yêu cầu số tiền chi ra ban đầu là 3.000$. Dự án dự kiến ​​sẽ trả lại 1.000$ mỗi kỳ trong 5 giai đoạn tiếp theo với tỷ lệ chiết khấu là 4%

Việc tính toán thời gian hoàn vốn được chiết khấu bắt đầu bằng -3.000$ tiền mặt trong giai đoạn bắt đầu. Giai đoạn đầu tiên sẽ trả lại 1.000$. Sử dụng phép tính chiết khấu giá trị hiện tại, con số này là 1.000$/1.04 = $961,54. Do đó, sau giai đoạn đầu tiên, dự án vẫn cần 3.000$ - 961,54$ = 2.038,46$ để hòa vốn. Sau khi dòng tiền chiết khấu là 1.000$/(1.04)^2 = 924,56$ trong giai đoạn hai và 1.000$/(1.04)^3 = 889,00$ trong giai đoạn ba, số dư dự án ròng là 3.000$ - (961,54$ + 924,56$ + 889,00$) = 224,90$

Do đó, sau khi thanh toán giai đoạn thứ tư: 1.000$/(1.04)^4 = 854,80$, dự án sẽ có số dư là 629,90$. Suy ra, thời gian hoàn vốn chiết khấu sẽ rơi vào giai đoạn thứ tư => Dự án khả thi

 
Nguồn FB TruongMoney