Candlestick - Mô hình nến

Candlestick Khái niệm cơ bản - Mô Hình Nến Nhật

Candlestick Khái niệm cơ bản - Mô Hình Nến Nhật

Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng nến cơ bản: Bullish Candle - Nến Tăng:  Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường...

Doji Pattern - Mô Hình Nến Doji

Doji Pattern - Mô Hình Nến Doji

Doji là một mẫu nến cực kỳ hữu dụng, nó có ý nghĩa là sự do dự hay sự thiếu quả quyết giữa tăng giá và giảm giá. Như vậy, Doji cũng có thể được xem như là một tín...

Evening Star Pattern - Mô Hình Nến Sao Hôm

Evening Star Pattern - Mô Hình Nến Sao Hôm

Mẫu nến Evening Star là một mẫu nến đảo chiều giảm giá, nó thường xảy ra tại đỉnh của một xu hướng tăng giá. Mẫu Evening Star gồm có 3 nến: Nến Thân Lớn: Nến Tăng (Ngày 1)...