Phân tích kỹ thuật

Candlestick Khái niệm cơ bản - Mô Hình Nến Nhật

Candlestick Khái niệm cơ bản - Mô Hình Nến Nhật

Biểu đồ Nến là một cách hiệu quả để hình dung biến động giá. Có hai dạng nến cơ bản: Bullish Candle - Nến Tăng:  Khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa (thường...