Tự học đầu tư chứng khoán

Chia sẻ ngày 23/09/2022

Chia sẻ ngày 23/09/2022

Bán khoá học TTCK, TT cổ phiếu chứng tỏ đầu tư kém. Kiếm sống nhờ vào nhà đầu tư. Hôm qua thăm những ”Người bạn Đà Nẵng” người ta tâm sự bỏ công đi học...