Công cụ tầm soát cổ phiếu

Tweezer Tops and Bottoms Pattern - Mô Hình Nến Đỉnh Nhíp và Đáy Nhíp

Tweezer Tops and Bottoms Pattern - Mô Hình Nến Đỉnh Nhíp và Đáy Nhíp

Mẫu Tweezer Top là 1 mẫu nến đảo chiều giảm giá thường thấy ở đỉnh của một xu hướng tăng giá, và mẫu Tweezer Bottom là 1 mẫu nến đảo chiều tăng giá thường thấy ở đáy của 1 xu hướng giảm giá

Mẫu Tweezer Top bao gồm 2 nến:

  • Nến tăng (ngày thứ 1)
  • Nến giảm (ngày thứ 2)

Mẫu Tweezer Bottom bao gồm 2 nến:

  • Nến giảm (ngày thứ 1)
  • Nến tăng (ngày thứ 2)

mô hình biểu đồ nến doji

Thỉnh thoảng Tweezer Top và Tweezer Bottom cũng có dạng 3 nến

Mẫu giảm giá Tweezer Top xẩy ra trong xu hướng tăng giá. Khi sự tăng giá đẩy đường giá lên cao, thông thường giá đóng cửa nằm gần với vùng giá cao nhất trong ngày (đây là dấu hiệu tăng giá). Tuy nhiên ở ngày thứ 2, nhà đầu tư đã thay đổi ý kiến hoàn toàn trái ngược. Sau khi thị trường mở cửa (ngang bằng với giá đóng cửa ngày hôm trước) thì sự giảm giá xuất hiện đã đẩy giá xuống thẳng đứng và lấy đi những lợi nhuận do tăng giá của ngày hôm trước.

Ngược lại, mẫu tăng giá Tweezer Bottom xảy ra trong xu hướng giảm giá. Khi sự giảm giá tiếp tục đẩy đường giá xuống mức thấp hơn, thông thường mức giá đóng cửa ở gần với vùng giá thấp nhất trong ngày (dấu hiệu giảm giá). Tuy nhiên ngày thứ 2 thì trái ngược hoàn toàn bởi sự tăng giá đã xuất hiện sau khi mở cửa thị trường, nó đã lấp đầy những mất mát của ngày hôm trước gây ra.

Ví dụ biểu đồ Tweezer Bottom

Một đáy nhíp được thể hiện trong biểu đồ:

nhíp dưới cùng

Xu hướng giảm đẩy giá xuống mức thấp tại ngày 1, và sự đảo chiểu của ngày thứ 2 tại giá đóng cửa ngày 1 tạo thành đáy nhíp.

Tweezer Tops và Bottoms

nhíp đáy biểu đồ nến đảo chiều nhíp nến mô hình hành động như kháng

Tweezer Tops và Bottoms là vô cùng hữu ích bởi vì nó trực quan cho thấy một đảo chiều từ mô xu hướng tăng đến xu hướng giảm hoặc ngược lại. Tất nhiên các chỉ số kỹ thuật khác nên được chú ý trước khi đưa ra tín hiệu mua hay bán dựa trên mô hình nhíp.

 

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon