Công cụ tầm soát cổ phiếu

Video 49: Xu hướng thị trường - Thực hành 9/2021 - Trường Money - 27/09/2021

Mình xin gửi lại bài tập phân tích khối lượng và giá của cổ phiếu "ma"  tối nay của anh Trường:

Đề bài: Tra cứu 10 cổ phiếu mà trong 2 tháng gần đây thỏa mãn khi nó lên xong, nó rớt xuống mạnh.

1. Phân tích khối lượng lúc nó lên.

2. Khối lượng của nó ở vùng nó phân phối.

3. Khối lượng ở chiều nó xuống, nó xuống như thế nào?

4. Nó đã nảy bull trap chưa, khi nó nảy bull trap thì khối lượng nó như thế nào?

5. Nếu nó có bull trap thì mình theo dõi khối lượng nó nảy bull trap thì như thế nào?

Noted: Phân tích giá và khối lượng. Hành động của cổ đông. Chùm phân phối ở đâu khi nó tắt khối lượng như thế nào?

Khối lượng của nó giật cục và đường đi của giá, biểu diễn của giá và của cây phân phối.

Thường những cổ phiếu như thế này có nhiều cây phân phối và cây phân phối thứ 2 là cây bull trap. Cây bull trap người ta sẽ phân phối cho bạn.

Video 2: Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney - 21/07/2021
Video 3: Quản Lý Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán - TruongMoney (P1) - 22/07/2021
Video 4: Cách Đầu Tư Hiệu Quả & Kinh Nghiệm Đầu Tư - TruongMoney - 23/07/2021

Nguồn TruongMoney