Công cụ tầm soát cổ phiếu

Tuần giao dịch tất niên

Tuần giao dịch tất niên

Lực bán cạn dần: Do nhà đầu tư nước ngoài mua ròng rất mạnh, kéo dài. Đường đi của giá (VN-Index) đang biểu thị rất khó giảm dễ tăng.

TTCK rất nhạy cảm với doanh nghiệp lớn đang niêm yết trên thị trường và những người quan trọng nhất trên TTCK. TTCK chưa bao giờ nhạy cảm với ai đó “nghỉ” hưu, nghỉ làm mà không liên quan đến TTCK. Một số lượng người đầu tư “RẤT THÁI QUÁ”. Ví dụ VTP ảnh hưởng đến TTCK, Vụ Việt Á chưa bao giờ là ảnh hưởng liên quan đến TTCK chẵn hạn. Một đảng viên thì có “Những điều đảng viên không được làm”, vi phạm khuyết điểm thì nghỉ. Liên quan gì TTCK

TTCK qua Tết  khả năng rất mạnh. VN-Index đang biểu thị cạn cung. Tuy nhiên cũng rất nhiều công ty có kết quả kinh doanh rất kém, giá lên cái gì bảo vệ giá trị đó?

Những người bán qua Tết mua lại là cơ hội để gia tăng tỷ trọng (không margin).

Chúc tuần giao dịch tất niên thành công

Bài 13 : TTCK Đã đảo chiều hay chưa? Danh mục đầu tư và cơ cấu danh mục (đặc biệt cho NĐT còn mới)
Làm sao để kiếm tiền khi thị trường chứng khoán đi xuống
Bài 17: Làm gì khi thị trường Bitcoin giảm? Cách tránh bão btc? Bão bitcoin?

Theo facebook TruongMoney


facebook-icon