Công cụ tầm soát cổ phiếu

Trường Money

Học viện cổ phiếu TruongMoneyLivestream chia sẻBài học về cổ phiếuBài viết chia sẻ
Chia sẻ ngày 13/03/2023

Chia sẻ ngày 13/03/2023

NHNN thanh tra trái phiếu 11 ngân hàng. Như mình đã nói, một số Bank không nên đầu tư, NHNN không công bố tên nhưng chắc chắn ai cũng biết bank nào. Ngoại trừ...

Vì sao mình thua lỗ?

Vì sao mình thua lỗ?

Đó là bài học đầu đời của một nhà đầu tư. Điều nguy hiểm hơn là chạy theo đám đông, càng chạy càng kiệt sức, càng mệt mỏi và rối loạn. Thử hỏi...