Công cụ tầm soát cổ phiếu

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1)

Kết quả kinh doanh là một công việc thường kỳ.
Làm thế nào để đánh giá được công ty, kết quả kinh doanh đó là dùng cuốn sách tầm soát cổ phiếu. Nó thuộc về năng lực đầu tư. Nó phải được thực hành qua hai chu kỳ thị trường.
Như đã nói: Năm nay mình sẽ hướng dẫn lại “Một nhà đầu tư” từ bên trong lẫn bên ngoài. Nó là, chắc chắn là:
=> Rút ngắn gọn được ít nhất 50% thời gian thành công
=> Rút ngắn gọn được ít thời gian 50% có năng lực
=> Sớm hình thành “Có sở trường”
=> Đẩy nhanh số vòng “Thành công tạo đam mê”.
Chương trình Live hôm nay công khai chia sẻ đến với cả nhà. Hãy tham gia hội nhà đầu tư chuyên nghiệp để sớm thành tựu “Nhà đầu tư có năng lực” (Lúc 8h)
Trong lần hướng dẫn này: Mình cố gắng đưa “Chuyển hóa thành công tư duy của người bình thường thành tư duy đầu tư chuyên nghiệp”. Đây là một vấn đề khó nếu không muốn nói là quá khó.
Cảm ơn cả nhà

 

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Những ma mãnh trên TTCKVN (Bài đặc biệt)
Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1)

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 1

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 2

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 3

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 4

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 5

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 6

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 7

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 8

TẦM SOÁT KQKD Q4.2022 & CHUYỂN HÓA TƯ DUY (P1) - Ảnh 9

Theo faceook TruongMoney

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon