Video 22. TẦM SOÁT CỔ PHIẾU PHẦN 2 - TẦM SOÁT NGÀNH

Bài 1: Bạn làm gì để hoàn thiện thành một NĐT cổ phiếu Vĩ Đại
Bài 2: Một đời đầu tư - Tất cả NĐT đều đi tìm cổ phiếu tăng giá
Bài 3: Giác ngộ bản thân về tài chính

Nguồn Học viện cổ phiếu TruongMoney

Bài 4: Lợi nhuận bất thường, lợi nhuận rẻ tiền: Cái bẫy nhiều NĐT