thị trường

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU SHOPEE

Bài Viết Tất Niên

Bài Viết Tất Niên

Hôm nay là phiên cuối cùng của năm (ta). Trước những sức mạnh tăng dần lên của VN-Index. Mình liên tục nói TTCK sẽ hồi phục. Và tất nhiên có cả lý do đi kèm,...

Tuần giao dịch tất niên

Tuần giao dịch tất niên

Lực bán cạn dần: Do nhà đầu tư nước ngoài mua ròng rất mạnh, kéo dài. Đường đi của giá (VN-Index) đang biểu thị rất khó giảm dễ tăng. TTCK rất nhạy cảm với doanh nghiệp lớn đang...

Chia sẻ ngày 28/12/2022

Chia sẻ ngày 28/12/2022

1) Nhà đầu tư nước ngoài lại mua ròng mạnh (2) Trung Quốc mở cửa toàn diện: Rất quan trọng với kinh tế Việt Nam. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc là quan hệ đối tác...

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA