Công cụ tầm soát cổ phiếu

Lạm phát

Chia sẻ ngày 13/07/2022

Chia sẻ ngày 13/07/2022

=> Giá hàng hoá thế giới giảm mạnh do lo ngại suy thoái kinh tế diễn ra từ cuối năm nay. => Các đồng tiền trên thế giới mất giá mạnh so với đồng USD. Nếu tính...