Công cụ tầm soát cổ phiếu

Có nên sử dụng Bloomberg hay không