Công cụ tầm soát cổ phiếu

Video 23: Quy Giá cổ phiếu tương lai về hiện tại - TruongMoney - 14/08/2021

Quy Giá cổ phiếu tương lai về hiện tại - TruongMoney

Video 2: Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney - 21/07/2021
Video 3: Quản Lý Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán - TruongMoney (P1) - 22/07/2021
Video 4: Cách Đầu Tư Hiệu Quả & Kinh Nghiệm Đầu Tư - TruongMoney - 23/07/2021

TT có dòng tiền lên thì mua tiếp, còn TT giảm thì giảm tỷ trọng theo

Khi TT hoảng loạn biết được CP nào tạo được đáy có thể tăng lên nhanh sau hoảng loạn

Khi xã hội trở lại bình thường, tiền đi ra ngoài đầu tư các kênh khác thì dòng tiền giảm trên TTCK cho nên lúc đó rất khó đánh

Quy giá tương lai về hiện tại:

-       Là mấu chốt thành công của chơi CP: dù chơi ngắn hạn hay dài hạn/trung hạn

-       Các quỹ đầu tư dùng công thức tính công thức tính trung bình một CP từ 10, 20, 30 năm (quy giá CP HPG giữ trong 10 năm thì giá CP dời về gần bằng 0 cho nên lời vô cùng)

-       Tuy nhiên cá nhân đầu tư chỉ 1-5 năm (biến động ngành 4-8 quý là thường xuyện nhất)và liên tục điều chỉnh, các quỹ thì không điều chỉnh nhanh như đầu tư cá nhân được à lợi thế hơn các NĐT tổ chức, có thể chạy sang vùng an toàn hơn

-       Đi theo hiểu DN là con đường duy nhất, theo những thằng đi nhanh và đàng hoàng chứ không theo những thằng đi xuống

-       Mọi cái tìm ra đều quy EPS tăng à LN kinh doanh ngành nghề chính tăng (rất nhiều yếu tố dẫn đến LN tăng như: năng suất tăng, đầu vào giảm, đầu ra tăng, mở rộng TT nhanh, tăng quy mô và chi phí giảm, tái cấu trúc thành công, áp dụng – nâng cấp quy trình SXKD, ứng dụng biện pháp công nghệ thành công, biến động ngành, chính sách vĩ mô rõ ràng ảnh hưởng đến một ngành nhất định…)

-       Kinh doanh có tính kế thừa: một quá trình tăng trưởng đột biến của DN luôn có tính kế thừa, cho nên luôn có cơ sở để nhìn về tương lai tăng trưởng (ví dụ phân bón giai đoạn hiện nay)

-       Tính quý tương lai và năm tương lai cũng tính dựa theo tín kế thừa dừa vào tình hình TT vĩ mô, công suất nhà máy không có gì thay đổi… (giống như việc đi xe máy, khi vào cung đường tốt và một mức độ ga thì sẽ chạy ổn định à khi cung đường thay đổi, ga xe thay đổi à tốc độ xe di chuyển, cũng như tốc độ di chuyển tăng trưởng DN cũng tương đồng)

-       Lấy thị giá hiện tại / EPS (hiện tại tăng gấp 3 từ 1500 lên 5000) à PE từ 12 còn 4, tương lai năm sau ví dụ PE là 10 và EPS là 5000 à giá tương lai là 50k

-       Luôn lưu ý về khái niệm định giá bản thân và việc thị giá của TT là khác nhau, có sai số nhiều cho nên cần điều chỉnh liên tục luỹ tiến theo thời gian

-       Lợi dụng ở hoảng loạn bán ở hưng phấn vì mình đã định giá nó được ở hưng phấn

-       Nguyên tắc định lượng trước EPS, LN rồi mới định tính cho tương lai chứ không được bắt đầu chưa có LN không được đếm cua qua lỗ bằng định tính trước là dễ thua lắm

-       Đánh sóng, dòng tiền này kia thì chỉ nên trong vòng các CP đã tầm soát

-       Vấn đề là biết ở đâu là an toàn khi so sánh các thông số với nhau

Đánh lệch pha một chu kỳ, TT rơi từ đỉnh xuống mà CP mình vẫn tăng à công lực tăng dau khi TT tạo đáy mới à chuẩn bị cho một đợt tăng trưởng mới (lệch được 2 chu kỳ là khá lắm)

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon