Công cụ tầm soát cổ phiếu

Video 31: Biến động ngành trên TTCK (Phần 2) - Câu Chuyện đi vào huyền thoại - TruongMoney - Phần 2 - 22/08/2021

Phần 2: Biến động ngành trên TTCK - Câu Chuyện đi vào huyền thoại - TruongMoney

Biến động ngành trên TTCK (Phần 3)

Biến động ngành trên TTCK (Phần 1)

Video 2: Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney - 21/07/2021
Video 3: Quản Lý Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán - TruongMoney (P1) - 22/07/2021
Video 4: Cách Đầu Tư Hiệu Quả & Kinh Nghiệm Đầu Tư - TruongMoney - 23/07/2021

3 năm tìm được 01 CP, mỗi CP tăng 300% à sóng tới chỉ cần mua CTY chứng khoáng thôi để đó ăn cũng no (chứ chưa cần tầm soát), phải giữ được LN đừng nuôi môi giới, lãi margin, CTY chứng khoán

TTCK chỉ cần đòi hỏi bạn sống được thôi: cho nên phải cực kỳ kỷ luật, cực kỳ thận trọng

Cá mập làm game đưa lên cao, thì đừng ngu đưa đầu vào lúc lên cao cho nên nhảy vào mua những lúc mới vào deal à kiếm tiền từ cá mập (một deal 5000 tỷ à cần bỏ vài trăm tỷ làm giá thì mình cứ vào canh mà múc thôi)

Đầu tư lúc nào cũng có kế hoạch, có giới hạn để có thể sống được trên TTCK

Cứ đặt mục tiêu lợi tức 25% thì chỉ 30 năm là bạn bước vào giới siêu giàu (30 triệu USD), chưa kể CP tầm soát ra cũng như chân con sóng thần (đánh margin khi sóng lớn) còn ghê hơn nữa

Quản lý rủi ro là quan trọng chứ đừng kỳ vọng quá lớn (chỉ cần đi theo DN tăng trưởng)

Thông thường khi TT có một cây gãy mạnh là có điềm, cho nên nếu có lên thì cũng chưa mua liền, chờ quan sát tiếp (múc thì phải có hàng cũ nếu sai thì bán liền, phải có hàng lót ổ) à hàng đánh tới đánh lui là phải có lót ổ để đánh