Những thông tin về nợ xấu và các quỹ bán STB

Những thông tin về nợ xấu và các quỹ bán STB
(1) Tất cả các quỹ ETF hoặc sao chép bộ chỉ số đều phải bán ra STB. Đến ngày 22/5/2023 là gần như toàn bộ các quỹ đã bán hết. Như vậy STB hầu hết các ETF không còn nắm giữ nữa. Lý do là không đủ tỷ lệ trôi nổi dành cho nhà đầu tư nước ngoài.
(2) Với kiểm toán nhà nước nêu tỷ lệ nợ xấu tại STB vẫn còn là 8.4%.
=> Trước tiên là thời gian kiểm toán thống kê cách đây đã lâu và bây giờ đã khác. Số liệu đến 31/3/2023 là còn trích lập khoản 5.850 tỷ đồng. Dự kiến trích trong 3 quý. Sau khi trích xong nợ xấu xuống dưới 2%.
=> Thứ hai là khoản trái phiếu VAMC trước đó 20.000 tỷ đồng đến nay đã khác. Và đây không phải là vấn đề trọng yếu và được trích lập gần hết. Việc tính trái phiếu VAMC lúc này không có ý nghĩa.
=> Thứ Ba là khoản của B và liên quan. Với giá STB được định giá để đấu giá là 38.000 đồng thì phần này lên đến 617 triệu CP * 38 = một tỷ đô la.
Như vậy khoản trích lập còn lại 8.000 tỷ + 21.000 tỷ thu được từ CP nhóm ông B đã tương đương 29.000 tỷ đồng xử lý trong năm nay
Ngoài ra khoản đấu giá tài sản sau khi giảm giá 46% thu về gần 10.000 tỷ đồng.
Toàn bộ nội dung trên đều được nằm trong kế hoạch trích lập 2022-2023. Tổng hai năm trích lập khoản 22.000 tỷ đồng và hết tồn đọng.
======
Các vấn đề tồn đọng tại STB đang dần kết thúc. Bao gồm cả 617 triệu cổ phiếu NHNN đang nắm giữ.
Thông tin để ai quan tâm biết rõ. STB là 2024 mới thật sự bùng nổ. Còn hơn hai quý nữa là tuyên bố tái cơ cấu hoàn thành. Đường còn rất dài.

 

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU SHOPEE

STB là một cp hồi sinh từ vực thẳm (câu chuyện cổ phiếu này như thế nào?)
Video 21. TẦM SOÁT CỔ PHIẾU PHẦN 1
Hỏi hay đáp ngay - Phần 1

Theo facebook TruongMoney

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA