Công cụ tầm soát cổ phiếu

Những dấu hiệu ban đầu của mô hình đỉnh

Những dấu hiệu ban đầu của mô hình đỉnh

Những dấu hiệu ban đầu của mô hình đỉnh, hiện còn quá sớm để khẳng định, tuy nhiên cần cân nhắc các sự kiện tác động lên thị trường như:

(1) Liệu rằng dòng tiền hoạt động tại Bule đáng báo động chưa,

(2) Liệu rằng mở cửa kinh tế trở lại dòng tiền rút ra không?,

(3) Liệu rằng margin trên thị trường ở trạng thái nào,

(4) Liệu rằng số liệu báo cáo quý 3 phần lớn tiêu cực ảnh hưởng đến dòng tiền nói chung....

Các câu hỏi này tôi dành cho các bạn tầm soát đánh giá. Tôi không đưa ra kết luận nào cả.

Cách nhận biết khi nào thị tường tạo đỉnh
Nhiều cổ phiếu bắt đầu tạo mô hình đỉnh

Nguồn Facebook Trường Money

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon