Công cụ tầm soát cổ phiếu

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng

 1. Thường các tổ chức tính lượng lưu hành Cổ Phiếu sau khi phát bằng Phương pháp bình quân. Tuy nhiên nó không phản ánh đúng giá trị thật tương lai. Ví dụ công ty có 1 tỷ Cổ Phiếu, chia 1 tỷ nữa = 2 tỷ. Người ta có thể tính giá trị lưu hành bình quân ví dụ là 1.5 tỷ chẵng hạn.

2. Các bạn không nên tính theo như vậy. Các bạn cứ lấy toàn bộ Lợi Nhuận Sau Thuế đem chia cho toàn bộ Cổ Phiếu đang lưu hành, hoặc sắp về là ra EPS. Lợi Nhuận Sau Thuế này là lợi nhuận 4 quý gần nhất. 4 quý gần nhất là gì là quý hiện tại bạn đang tính và 3 quý gần nhất phía sau.

3. Khi bạn tính EPS bạn phải loại bỏ các Lợi Nhuận Sau Thuế không đến từ kinh doanh chính, mang tính bất thường, ví dụ như bán tài sản, bán Cổ Phiếu, thoái vốn… bài trước đã nói. Nhằm tránh đi vào vết xe đổ ảo về giá Cổ Phiếu.

4. Các Lợi Nhuận Sau Thuế của quý tương lai tính bằng Phương Pháp dựa trên quá khứ là tốt. Tuy nhiên lúc công ty đang bùng nổ nó vẫn sai lớn, sự cập nhật và kinh nghiệm ở đây là rất quan trọng. Việc kinh doanh có thể biến động lớn từng tuần ngoài kia, đây cũng là bằng chứng bạn phải đi chuyên sâu dần vào. Không một tổ chức nào có thể bao hàm được nó, huống gì là các bạn. Chỉ bộ phận tài chính kế toán chính công ty mới cảm nhận tốt nhất. (Vì vậy người ta gọi là giao dịch nội gián là vậy) Lâu ngày kinh nghiệm này giúp bạn đi gần hơn con số tốt nhất bởi dự báo của các bạn.

Chúc một buổi sáng tốt lành, mỗi cái note này thôi mà rất nhiều người mắc sai lầm.

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 1

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 2

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 3

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 4

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 5

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 6

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 7

Kinh Nghiệm Tính EPS Khi Công Ty Phát Hành Cổ Phiếu Hoặc Chia Thưởng - Ảnh 8

Nguồn : Facebook Truong Money


facebook-icon