Công cụ tầm soát cổ phiếu

Hôm nay có gì? 07/12/2021

Một cú giảm mạnh gần 100 điểm, sau khi có cú lủng 1.422 thì nhà đầu tư hoảng loạn. Sự hồi phục trở lại do nhà đầu tư cảm thấy giá thấp không muốn bán giá thấp dẫn đến tiết cung rất đặc trưng thường thấy sau mỗi lần giảm mạnh. Điều này chưa nói lên điều gì trong một cây về khối lượng hay dòng tiền.
Thị trường sẽ đi tìm một loại tích lũy nào đó đặc trưng và chúng ta sẽ thấy biểu thị đó để thích ứng thông qua tăng hạ cổ phiếu thích hợp. LIỆU THỊ TRƯỜNG CÓ BULL MẠNH, BULLTRAP HAY ĐI NGANG TÍCH LŨY?
Một cú hồi phiên đầu thường là hồi trên diện rộng, nhưng ngay sau đó lập tức sẽ phân tán ra cổ phiếu nào là mạnh và cổ phiếu nào chỉ là bulltrap, hoặc yếu. Điều này thể hiện qua “SỰ KỲ VỌNG” & dòng tiền.
Như tôi đã nói: Đã là một nhà đầu tư thì phải hội đủ năng lực đầu tư, rèn luyện thực hành các kỹ năng một cách miệt mài liên tục. TTCK SỚM HAY MUỘN CHẮC CHẮN SẼ CHUYỂN SANG THỊ TRƯỜNG CON GẤU. Bạn lấy gì để thành công ở thị trường đó?
LINK MUA SÁCH & KIẾN THỨC CỔ PHIẾU
https://t.me/+yOzQ-fpdy3M3ZDM1
Hôm nay có gì? 10/12/2021
Hôm nay có gì? 14/12/2021
Hôm nay có gì? 20/12/2021

XIN CẢM ƠN: Chúc một ngày giao dịch thành công

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon