Công cụ tầm soát cổ phiếu

Hôm nay có gì? 04/1/2022

CHÀO CẢ NHÀ TUẦN GIAO DỊCH ĐẦU NĂM MỚI

 

TUI LÊN NHẮN TIN SỚM ĐỂ ĐI TẬP, CHÚT NHÀ MÌNH ĐỌC SAU

 

1. NHỮNG CỔ PHIẾU TĂNG PHI MÃ KHÔNG KÈM ĐỊNH GIÁ HẤP DẪN 2022 BÊN MIỆNG HỐ RỒI, HÃY KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ.

 

2. TẬP TRUNG TẦM SOÁT TOÀN BỘ CỔ PHIẾU LẠI, RỒI ĐƯA RA MỘT DANH SÁCH, TỪ DANH SÁCH ĐÓ, ĐỊNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ XEM CÓ HẤP DẪN KHÔNG, 2022 GIÁ THẾ NÀO...RỒI ĐƯA VÀO MA TRẬN, ĐỀ RA CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ, KẾ HOẠCH, NGUYÊN TẮC. TẤT CẢ DỰA TRÊN NỘI TẠI CÔNG TY + KỸ NĂNG TRADING DÒNG TIỀN

 

3. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 BẮT ĐẦU ĐƯỢC CÔNG BỐ DẦN DẦN TRONG THÁNG 1 NÀY LÀ CƠ SỞ VỮNG CHẮC CHO VIỆC DỰ BÁO HOẶC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TẦM SOÁT CỦA CÁC BẠN. ÁP DỤNG TRIỆT ĐỂ NÓ ĐỂ LÊN LEVEL VÀ ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ LÂU DÀI

 

4. TUI RẤT ĐÁNG TIẾC, SỐ NGƯỜI CHỊU KHÓ NHẬN THỨC, HÌNH THÀNH TƯ DUY ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU QUÁ ÍT. VIỆC NÀY ĐẦU TƯ CỦA BẠN LÀ CỰC KỲ RỦI RO...CÁC BẠN SẼ THẤY RỦI RO NÓ ĂN NAV CỦA CÁC BẠN THẾ NÀO?...NÓ XẢY RA NGAY TRONG 2022 NÀY THÔI. TUI NÓI TẮM MÁU NĐT LÀ SẼ KHÔNG SAI ĐÂU HÃY CHỜ COI.

 

THÀNH RA THÁNG 1/2022 NÀY TUI SẼ LIVE KỸ CÀNG TRONG 8 BUỔI VỀ TẦM SOÁT CỔ PHIẾU, NHỮNG AI KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC THÌ HÃY THẬT MAU CHÓNG TIẾP NHẬN TƯ DUY ĐẦU TƯ, HIỂU RÕ MÓN MÌNH ĐẦU TƯ VÀ CÓ KỸ NĂNG ĐẦU TƯ ĐẦY ĐỦ.

 

5. VỀ THỊ TRƯỜNG CHUNG THÌ 8H20 NHÀ MÌNH LÊN XEM LIVE : HÔM NAY CÓ GÌ?

 

=================================

 

NGÀY MAI HOẶC MỐT SÁCH GIAO ĐỢT 1 SẼ LÊN ĐƯỜNG TỪ HÀ NỘI VÀO TPHCM ĐỂ GIAO CHO CÁC BẠN: DỰ KIẾN NGÀY 10-11/1/2022 SẼ ĐỒNG LOẠT LÊN ĐƯỜNG.

 

1. KHI LIVE, CHIA SẼ, HAY VIDEO...CẦN CÓ CUỐN SÁCH ĐỂ NÂNG TẦM TƯ DUY ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

 

2. SÁCH SẼ CHỈ ĐƯỢC BÁN TRÊN CÁC TRANG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (SẮP RA MẮT) KHÔNG CHƯA BÁN THÔNG QUA NHÀ SÁCH, HAY THÔNG QUA PHÂN PHỐI...MÀ CHỈ BÁN TRỰC TIẾP

 

3. PHIÊN BẢN GIỚI HẠN LÀ DUY NHẤT, ĐƯỢC KÝ VÀO ĐÓ, NHƯ LÀ MỘT KỶ NIỆM: MỘT THỜI TA ĐÃ QUA

Hôm nay có gì? 07/12/2021
Hôm nay có gì? 10/12/2021
Hôm nay có gì? 14/12/2021