Công cụ tầm soát cổ phiếu

Video 38: Giải đáp thị trường, thông tin thị trường, kinh tế - TruongMoney - 30/08/2021

  • Lãi xuất ngân hàng cao thì PE thấp và ngược lại
  • Lên kế hoach mua bán cho từng cổ phiếu
  • Cổ phiếu tầm soát đạt tiêu chuẩn đánh thời kỳ nào cũng được, nó độc lập với thị trường
Video 2: Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney - 21/07/2021
Video 3: Quản Lý Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán - TruongMoney (P1) - 22/07/2021
Video 4: Cách Đầu Tư Hiệu Quả & Kinh Nghiệm Đầu Tư - TruongMoney - 23/07/2021
  • Lãi xuất ngân hàng cao thì PE thấp và ngược lại
  • Lên kế hoach mua bán cho từng cổ phiếu
  • Cổ phiếu tầm soát đạt tiêu chuẩn đánh thời kỳ nào cũng được, nó độc lập với thị trường