Công cụ tầm soát cổ phiếu

Công ty niêm yết là gì? Điều kiện trở thành công ty niêm yết

Công ty niêm yết là gì? Điều kiện trở thành công ty niêm yết

Đầu tư chứng khoán hiện nay đang là một trong số những hình thức đầu tư có tỷ lệ thu lợi nhuận hấp dẫn nhất. Để có những giao dịch thành công, các nhà đầu tư rất chú trọng đến việc lựa chọn doanh nghiệp uy tín và hoạt động tốt để đầu tư. Bởi lẽ sai lầm khi lựa chọn một doanh nghiệp không uy tín có thể dẫn đến thua lỗ hoặc thậm chí là mất trắng. Do đó hiện nay các doanh nghiệp thường niêm yết công ty để tăng độ uy tín và thu hút các nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ có xu hướng lựa chọn công ty niêm yết trên sàn chứng khoán vì được đảm bảo an toàn bởi Pháp luật. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu khái niệm công ty niêm yết là gì, điều kiện trở thành công ty niêm yết và lợi thế của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Video 32: Tư duy dòng tiền trên thị trường chứng khoán - TruongMoney - 23/08/2021
Video 50: Thị trường - Tầm soát quý 3 (9/2021) - TruongMoney - 01/10/2021
Chứng khoán là gì? Những điều bạn cần biết về thị trường chứng khoán

Công ty niêm yết là gì?

Công ty niêm yết được hiểu là một công ty công cộng mà cổ phiếu của doanh nghiệp sau khi đăng ký sẽ được mua bán công khai trên thị trường chứng khoán. Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán sẽ chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Việc trở thành công ty niêm yết được coi là hình thức phát triển cao nhất của một doanh nghiệp.

Trở thành công ty niêm yết, doanh nghiệp sẽ cần công khai mọi thông tin về cổ phiếu cũng như nguyên tắc phát hành các loại chứng khoán của công ty để huy động vốn. 

Lợi thế của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

Sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện trở thành công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi thế sau đây:

  • Tạo được lòng tin và thu hút các nhà đầu tư: Một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ phải đảm bảo các yêu cầu về mặt tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh ổn định, cơ cấu tổ chức,...Chính nhờ đó các nhà đầu tư sẽ tin tưởng và an tâm hơn khi lựa chọn đầu tư vào các công ty niêm yết.

  • Nâng cao tính thanh khoản của chứng khoán: Cổ phiếu đã niêm yết sẽ dễ dàng được giao dịch trực tiếp trên thị trường từ đó giúp tăng tính thanh khoản. Nhờ đó việc bán lại cổ phiếu để thu hồi vốn của các nhà đầu tư trở nên dễ dàng hơn. 

  • Có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn: Hầu hết các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán với nền tảng giá trị tốt thì khi xét về dài hạn, giá cổ phiếu đều sẽ tăng so với mức giá trước khi niêm yết. 

Điều kiện trở thành công ty niêm yết

Trở thành công ty niêm yết trên sàn chứng khoán là mong muốn cũng như động lực của mọi doanh nghiệp. Một công ty có đủ điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng thì mới đạt điều kiện trở thành công ty niêm yết. 

Theo điều 12, Luật chứng khoán 2006 quy định về điều kiện để doanh nghiệp phát hành chứng khoán ra công chúng như sau: 

1. Điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán đạt từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị được ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm mà doanh nghiệp đăng ký chào bán;

c) Phải có phương án phát hành chứng khoán và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Điều kiện để chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán đạt từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị được ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm mà doanh nghiệp đăng ký chào bán, không được có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;

c) Phải có phương án phát hành chứng khoán, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và được Hội đồng quản trị, hoặc Hội đồng thành viên, hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

d) Phải có cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, điều kiện thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, và các điều kiện khác.

3. Điều kiện để chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

a) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ được đăng ký chào bán phải đạt tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;

b) Phải có phương án phát hành chứng khoán và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ sao cho phù hợp với quy định đề ra của Luật này.

4. Chính phủ đề ra quy định:

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, các doanh nghiệp thành lập mới thuộc về lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác.

Đồng thời, theo điều 13 Luật chứng khoán 2006, công ty muốn đăng ký chào bán chứng khoán ra thị trường sẽ cần đăng ký tại Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định. 

Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán

Về hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký niêm yết chứng khoán hay đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đã được quy định tại điều 14, Luật chứng khoán 2006, cụ thể như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng gồm có

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Điều lệ của tổ chức phát hành;

c) Bản cáo bạch;

d) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

đ) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu và phương án sử dụng số vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm có

a) Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

b) Điều lệ của tổ chức phát hành;

c) Bản cáo bạch;

d) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

đ) Cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, điều kiện thanh toán, bảo đảm quyền cũng như lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và một số các điều kiện khác;

e) Quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc Hội đồng thành viên, hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng gồm có

- Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

- Bản cáo bạch;

- Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có);

- Hợp đồng giám sát giữa 2 bên là ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

- Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán: Hồ sơ để đăng ký chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng phải được kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của Hội đồng thành viên, hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua hồ sơ. Đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng của các tổ chức tín dụng, hồ sơ chuẩn bị cần phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

4. Trường hợp khi một phần hoặc toàn bộ hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng được tổ chức hoặc cá nhân có liên quan xác nhận thì tổ chức phát hành sẽ phải gửi văn bản xác nhận của tổ chức hoặc cá nhân đó cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

5. Các phần thông tin trong hồ sơ phải đảm bảo chính xác, trung thực, tuyệt đối không gây hiểu nhầm và có đầy đủ những phần nội dung quan trọng có ảnh hưởng đến việc ra quyết định của nhà đầu tư.

6. Bộ Tài chính đã quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, các doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc lĩnh vực công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và một số các trường hợp cụ thể khác.

Thủ tục đăng ký niêm yết

Công ty đăng ký niêm yết sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán về Sở giao dịch chứng khoán. Trong khoảng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, doanh nghiệp đăng ký sẽ nhận được kết quả từ Sở giao dịch chứng khoán là đăng ký niêm yết được chấp thuận hay bị từ chối. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký niêm yết bị từ chối, doanh nghiệp đăng ký sẽ nhận được văn bản trả lời và nêu lý do từ chối từ Sở giao dịch chứng khoán.

Quy trình đăng ký niêm yết chứng khoán được Sở giao dịch chứng khoán hướng dẫn cụ thể tại Quy chế niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. 

Như vậy qua bài viết trên đã nêu ra khái niệm công ty niêm yết là gì cũng như các kiến thức cần biết về công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Đối với các nhà đầu tư, việc nắm rõ công ty niêm yết là gì sẽ giúp cho việc lựa chọn doanh nghiệp uy tín và hoạt động tốt để đầu tư là rất quan trọng. Còn về phía doanh nghiệp, cần tìm hiểu điều kiện trở thành công ty niêm yết để sớm được niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán. Hy vọng qua bài viết, bạn đọc sẽ có thêm những kiến thức hữu ích trong đầu tư chứng khoán, từ đó ứng dụng trong thực tiễn và đạt được những thành công.

Nguồn takeprofit.vn

 


facebook-icon