Công cụ tầm soát cổ phiếu

Cổ phiếu DGC 21/11/2022

Cổ phiếu DGC 21/11/2022

Đây là CP OK nhiều mặt. Nhưng mà “Bắt Đái” không thành công. Bạn hãy cho một lý do hợp lý? Trong hội nhà đầu tư chuyên nghiệp. Mình khuyến nghị không nên bắt nó. Comment để nâng cao năng lực đầu tư thôi nha, chứ không có ý gì cả.

Thanks all

DGC - SIÊU CỔ NGÀNH HÓA CHẤT 2020 - 2022

Theo facebook TruongMoney

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon