Công cụ tầm soát cổ phiếu

Có mấy ông giáo sư, tiến sĩ nói trên trời dưới đất.

Có mấy ông giáo sư, tiến sĩ nói trên trời dưới đất.
Có mấy ông giáo sư, tiến sĩ nói trên trời dưới đất.
(1) Vàng trong dân bao nhiêu? Tất nhiên không ai biết được sau 40 năm con số “Nhập lậu”. Người ta nói 400 tấn là không có căn cứ.
Điều quan trọng nhất là lượng vàng bao nhiêu đâu có gì quan trọng?
(2) Lập ra sàn vàng người ta nói không giải quyết được vàng vật chất.
=> Sàng vàng chắc chắn biến động theo vàng thế giới nếu có sàn vàng.,điều này là 100%
=> Người ta mua vàng để làm của, đó là một bộ phận không thể thay đổi được. Nhưng mà ngày càng nhiều người có nhu cầu đầu tư vàng. Mà đầu tư vàng thì đâu cần vàng vật chất vẫn lãi tương đương.
=> Điểm quan trọng nhất của sàng vàng là gì? Người đầu tư vàng có thể dùng đòn bẩy. Tức là số tiền đầu tư có thể chỉ cần 20-30-50% mà thôi. Từ đó giảm áp lực vàng vật chất. Nhà nước thu được thuế và không chảy máu ngoại tệ quá nhiều. Thu hẹp đáng kể vàng vật chất.
Tóm lại thành lập sàn vàng là giải pháp toàn diện giải quyết “vàng” tồn tại mấy chục năm nay, vàng trong nước đắt hơn thế giới 20-30% sẽ tiêu tan.
Mình cũng nhiều lần nói vấn đề này, và thấy nhiều ông mặc dù có tri thức Nhưng không hiểu đại cục lớn nhất mà đất nước cần đạt được

 

Theo facebook TruongMoney

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon