Công cụ tầm soát cổ phiếu

Chia sẻ ngày 16/09/2023

Chia sẻ ngày 16/09/2023
Đây là hình ảnh đại diện cho rất nhiều thông tin gần đây về VIC. Hàng loạt nhà đầu cơ không ăn được quay sang dùng rất nhiều từ khó nghe. Quay lại ngay trước khi bấm ENTER có hỏi mình mua cổ phiếu VIC để làm gì hay chưa? Nếu ai đã hỏi trước và tự trả lời trước thì thua đều chấp nhận mà không nói từ nào???
Ngay cả mình cũng mém tí nữa đi lệnh mua 10.000 CP giá 65 rồi. Hên là chưa bấm. Nhưng mà lỡ mình có thua cũng cắt rồi. Thôi có chơi có chịu thôi. Chúc may mắn lần sau.

 

Các hãng khác vào Việt Nam chúng ta làm sao để bán được một xe điện?
Câu chuyện thị trường chứng khoán cuối tuần đặc biệt

Theo facebook TruongMoney