Công cụ tầm soát cổ phiếu

Chỉ số PGE là gì? Cách tính và ý nghĩa của chỉ số PGE

Chỉ số PGE là gì? Cách tính và ý nghĩa của chỉ số PGE

Chỉ số PGE  là một thước đo tốc độ tăng trưởng thu nhập của doanh nghiệp. Vậy chỉ số PGE bao nhiêu là tốt?. Trong bài viết này Hocchungkhoan.vn sẽ giúp các bạn nắm được PGE là gì trong chứng khoán, ý nghĩa và cách tính chỉ số PGE

Chỉ số PEG là gì ?

PEG là tỷ lệ P/E của cổ phiếu chia cho tốc độ tăng thu nhập của cố phiếu đó trong thời gian xác định. Tỷ lệ PEG được sử dụng để xác định giá trị của cổ phiếu đồng thời bao gồm cả mức tăng trưởng thu nhập dự kiến ​​của công ty và nó được cho là cung cấp bức tranh đầy đủ hơn so với chỉ số P/E.

Cách tính tỷ lệ PEG

PEG = PE / Tăng trưởng EPS

với EPS = Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

Để tính toán chỉ số PEG , một nhà đầu tư hoặc nhà phân tích cần phải tra cứu hoặc tính toán tỷ lệ P/E của công ty được xem xét. Tỷ lệ P/E được tính bằng giá mỗi cổ phiếu của công ty chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), hoặc giá mỗi cổ phiếu / EPS.

Khi P/E được tính toán, hãy tìm tỷ lệ tăng trưởng dự kiến ​​cho cổ phiếu được xem xét, sử dụng ước tính của nhà phân tích có sẵn trên các trang web tài chính theo dõi cổ phiếu (ví dụ cafef.vn). Đưa các số liệu vào phương trình và tính tỷ lệ PEG.

Sự chính xác

Cũng như bất kỳ tỷ lệ nào, độ chính xác của tỷ lệ PEG phụ thuộc vào các đầu vào được sử dụng. Khi xem xét tỷ lệ PEG của một công ty từ nguồn dữ liệu mở (các trang cung cấp dữ liệu tài chính), điều quan trọng là phải tìm ra tốc độ tăng trưởng nào đã được sử dụng trong tính toán. 

Ví dụ: sử dụng tỷ lệ tăng trưởng trong quá khứ có thể cung cấp tỷ lệ PEG không chính xác nếu tỷ lệ tăng trưởng trong tương lai được dự kiến ​​sẽ đi chệch khỏi mức tăng trưởng lịch sử của công ty. Ví dụ, tỷ lệ này có thể được tính bằng cách sử dụng tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng một năm, ba năm hoặc năm năm.

Để phân biệt giữa các phương pháp tính toán sử dụng tăng trưởng trong tương lai và tăng trưởng lịch sử, các thuật ngữ "PEG Forward" và "PEG Trailing" đôi khi được sử dụng.

Chỉ số PEG cho bạn biết điều gì?

Mặc dù tỷ lệ P/E thấp có thể khiến định giá công ty hấp dẫn, nhưng việc tính toán vào tốc độ tăng trưởng của công ty để có chỉ số PEG có thể kể một câu chuyện khác. Tỷ lệ PEG càng thấp, cổ phiếu càng có thể bị định giá thấp hơn so với kỳ vọng thu nhập trong tương lai của nó. Việc thêm tăng trưởng dự kiến ​​của một công ty vào tỷ lệ này sẽ giúp điều chỉnh kết quả đối với các công ty có tốc độ tăng trưởng cao và tỷ lệ P/E cao.

Kết quả tỷ lệ PEG cho biết cổ phiếu được định giá quá cao hoặc thấp hơn thay đổi theo ngành và theo loại hình công ty. Theo nguyên tắc chung, một số nhà đầu tư cho rằng tỷ lệ PEG <1 là hấp dẫn

Theo nhà đầu tư nổi tiếng Peter Lynch, P/E của một công ty và mức tăng trưởng dự kiến ​​phải bằng nhau, điều này cho thấy một công ty được đánh giá khá tốt và hỗ trợ tỷ lệ PEG = 1,0. Khi PEG của một công ty vượt quá 1,0, nó được coi là định giá quá cao trong khi một cổ phiếu có PEG nhỏ hơn 1,0 được coi là định giá thấp.

Ví dụ về cách sử dụng chỉ số PEG

Tỷ lệ PEG cung cấp thông tin hữu ích để so sánh các công ty và xem cổ phiếu nào có thể là lựa chọn tốt hơn cho nhu cầu của nhà đầu tư, như sau.

Giả sử các dữ liệu sau cho hai công ty giả định, Công ty A và Công ty B:  (đơn vị ngàn đồng)

Công ty A:

 • Giá mỗi cổ phiếu = đ 46
 • EPS năm nay = đ 2,09
 • EPS năm ngoái = đ 1,74

Công ty B

 • Giá mỗi cổ phiếu = đ 80
 • EPS năm nay = đ 2,67
 • EPS năm ngoái = đ 1,78

Với thông tin này, dữ liệu sau đây có thể được tính toán cho từng công ty.

Công ty A

 • Tỷ lệ P / E = đ 46 / đ 2,09 = 22
 • Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập = (đ 2,09 / đ 1,74) - 1 = 20%
 • Tỷ lệ PEG = 22/20 = 1,1

Công ty B

 • Tỷ lệ P / E = đ 80/ đ 2,67 = 30
 • Tỷ lệ tăng trưởng thu nhập = (2,67 / 1,78) - 1 = 50%
 • Tỷ lệ PEG = 30/50 = 0,6

Nhiều nhà đầu tư có thể nhìn vào Công ty A và thấy nó hấp dẫn hơn vì nó có tỷ lệ P/E thấp hơn giữa hai công ty. Nhưng so với Công ty B, nó không có tốc độ tăng trưởng đủ cao để chứng minh P/E của mình. Công ty B đang giao dịch chiết khấu theo tỷ lệ tăng trưởng và các nhà đầu tư mua công ty đang trả ít hơn cho mỗi đơn vị tăng trưởng thu nhập.

 

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon