Công cụ tầm soát cổ phiếu

Bản chất sóng thần trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Bản chất sóng thần trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Bản chất một cơn đại sóng bao giờ về cuối cùng là hàng triệu NĐT cá nhân trong nước miệt mài bỏ tiền ra mua giấy. Ai sẽ là người đổi giấy thành tiền và ai sẽ là người vác tiên mồ hôi mua giấy là câu chuyện còn đó. Giá cổ phiếu trong cơn nóng sốt chưa bao giờ được đo bằng giá trị mà tạm thời được đo bằng sức nóng của Hội chứng FOMO, Hội chứng đại dịch Corona trên toàn thế giới 2020-2021
 

Chìa khoá vàng của nhà đầu tư trong giai đoạn bùng nổ này là gì?

Bản chất sóng thần kỳ này còn có bản chất lớn mà thời đại chúng ta chưa từng ghi nhận trong suốt 21 năm của TTCK đó là "CÁ MẬP NÀO ÚP BÔ CÁ MẬP NÀO" câu chuyện xảy ra hồi sau nói tiếp...

Mọi cuộc chơi đều kết thúc ở giai đoạn nào đó đều có tín hiệu. Tín hiệu đó là gì? Tư duy về cổ phiếu là tư duy cực kỳ đơn giản và chúng ta chờ xem thôi... Một canh bạc lên cao trào rồi phải có người thắng kẻ thua khi mà định giá không còn giá trị.

Chúc giao địch thành công

Nguồn Facebook TruongMoney


facebook-icon