Công cụ tầm soát cổ phiếu

Bài viết chia sẻ

Dòng tiền đang hội tụ về TTCK

Dòng tiền đang hội tụ về TTCK

Mỗi khi VN-Index điều chỉnh, hoạt động mua vào, lực mua vào rất mạnh mẽ. Điều đó thể hiện từ lượng tiền mới nộp vào TTCK tăng lên nhanh chóng. Xu hướng lãi suất thấp, tiền bị...

Chia sẻ ngày 07/07/2023

Chia sẻ ngày 07/07/2023

1) TTCK nổi lên một số thông tin về doanh nghiệp. Không những TN mà một số nữa. Tuy nhiên nhà đầu tư dần dần quen với những thông tin này. Như đã nói: Hiện...