Công cụ tầm soát cổ phiếu

Video 25: Tán ngẫu, giải đáp cổ phiếu, TTCK - Truong Money - 16/08/2021

Bài 25: Tán ngẫu, giải đáp cổ phiếu, TTCK - Truong Money

22 quy luật bất biến trong đầu tư chứng khoán
Video 2: Chia Sẻ Về Tầm Soát Cổ Phiếu - TruongMoney - 21/07/2021
Video 3: Quản Lý Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán - TruongMoney (P1) - 22/07/2021

Khi TT nóng rất khó định giá, rất nhiều CP vượt định giá đa số NĐT chấp nhận được trong quá trình năm giữ dài hơi. Bây giờ CP được đo bằng tiền, dòng tiền mạnh lên thì mua vậy thôi

Đánh từng khúc một, nếu giá lên cao tiếp thì ôm luôn ăn trọn hết con sóng. Không ôm được nữa là bán bỏ, bám sát theo TT để có giải pháp tăng giảm lượng CP

Trong TT rung lắc của một TT nóng thì có thể bán giảm tỷ trọng nắm khoảng 30-50% hàng. Phần còn lại cầm tiền chờ thời điểm vào lại

Cách GD khi VNI từ 1500 rớt xuống 800 điểm vẫn lời không lỗ (hiểu xu thế TT, kiểm soát rủi ro, có tính kỷ luật và bám sát vào tín hiệu TT để đánh à nhất là các CP tầm soát)

Kỷ luật đúng với mình được rồi, đừng áp đặt lên TT và thiên hạ

Khi bạn không giữ CP nào hết, mà TT tăng thì bạn chịu không nổi đâu, dễ bị fomo nhảy vào đúng đỉnh ngắn hạn luôn còn đỉnh xu hướng thì chưa chắc

Bạn định giá là chuyện của bạn, còn việc TT định giá cho nó thề nào thì chấp nhận thế đó

Đánh CP cả đời chứ không phải ngày 1 ngày 2, sai thì sữa chứ không có gì cả, từ từ điều chỉnh cho sát với biến động của TT (đánh CP là không có gì phải sợ)

Lỗ thì cắt, lời thì gồng càng cao càng gồng đến khi nào trả lại 1 con gà tây mới bán

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA


facebook-icon