Công cụ tầm soát cổ phiếu

Bài 2. Cách đọc biểu đồ nến - Những mẫu nến căn bản

Bài 2. Cách đọc biểu đồ nến - Những mẫu nến căn bản - Trong bộ video học Pro Trading từ A-Z - Nguồn Blockchain Dream được tổng hợp lại bởi Kienthuctrading.com

Bài 1. Phân tích kĩ thuật là gì? Biểu đồ nến là gì? Cách đọc biểu đồ nến
Bài 3. Những mẫu nến bắt đỉnh bắt đáy không thể bỏ qua
Bài 4. Cách chọn coin để trade và Phương pháp trung bình giá

1. Những mẫu nến đơn thường gặp

  1. STANDAR – Nến tiêu chuẩn
  2. MARUBOZU
  3. HAMMER – Nến búa
  4. INVERTED HAMMER – Búa ngược
  5. HANGING MAN – Nến người treo cổ SHOOTING STAR – Sao băng
  6. STAR DOJI
  7. DRAGONFLY DOJI – Doji chuồn chuồn
  8. GRAVESTONE DOJI – Doji bia mộ

1. Standard

nen-tieu-chuan.jpg

2. Marubozu

nen-maribozu.jpg

nen-maribozu-1

nen-maribozu-2

3. Spinning Tops

nen-spinning-tops.jpg

nen-spinning-tops.jpg

4. Hammer

nen-hammer.jpg

nen-hammer.jpg

nen-hammer.jpg

5. Inverted Hammer

nverted-Hammer.jpg

nverted-Hammer.jpg

6. Hanging Man

Hanging-Man.jpg

Hanging-Man.jpg

Hanging-Man.jpg

7. Shooting Star

Shooting-Star.jpg

Shooting-Star.jpg

8. Doji

nen-doji(1).jpg

a. Star Doji

Star-Doji.jpg

b. Long Legged Doji

Long-Legged-Doji.jpg

c. GraveStone Doji

GraveStone-Doji.jpg

GraveStone-Doji.jpg

d. Dragonfly Doji

Dragonfly-Doji.jpg

Dragonfly-Doji.jpg

2. WINDOWS (GAPS) – Khoảng trống

Windows(Gaps).jpg

Windows(Gaps).jpg

 


facebook-icon