Công cụ tầm soát cổ phiếu

Bài 19: Mô hình Vai Đầu Vai và Các mô hình giá đảo ngược thông dụng

Bài 19: Mô hình Vai Đầu Vai và Các mô hình giá đảo ngược thông dụng

Bài 1. Phân tích kĩ thuật là gì? Biểu đồ nến là gì? Cách đọc biểu đồ nến
Bài 2. Cách đọc biểu đồ nến - Những mẫu nến căn bản
Bài 3. Những mẫu nến bắt đỉnh bắt đáy không thể bỏ qua

Bài 19: Mô hình Vai Đầu Vai và Các mô hình giá đảo ngược thông dụng