Công cụ tầm soát cổ phiếu

Bài 12. Stochastic là gì? Hướng dẫn cách sử dụng công cụ chỉ báo stochastic

Bài 12. Stochastic là gì? Hướng dẫn cách sử dụng công cụ chỉ báo stochastic - - Trong bộ video học Pro Trading từ A-Z - Nguồn Blockchain Dream được tổng hợp lại bởi Kienthuctrading.com

Bài 1. Phân tích kĩ thuật là gì? Biểu đồ nến là gì? Cách đọc biểu đồ nến
Bài 2. Cách đọc biểu đồ nến - Những mẫu nến căn bản
Bài 3. Những mẫu nến bắt đỉnh bắt đáy không thể bỏ qua

Stochastic là gì?

  • Được phát triển bởi George Lane

  • Xác định được vùng giá tốt để mua bán

  • Xác định xu hướng giá tiếp theo khi giá đi vào vùng quá mua, quá bán

George Lane

George Lane

Cách tính Stochastic

• Công thức tổng quát

Cách tính Stochastic

Cách tính Stochastic

• VD tính cho 5 chu kỳ:

Giá thấp nhất của 5 cây nến: 60$
Giá cao nhất của 5 cây nến: 100$
Giá đóng cửa của cây nến gần nhất: 95$ Giá trị của Stochastic indicator:

%K=[(95 – 60 ) / (100 – 60)] * 100 = 88%

Cách tính Stochastic

Cách tính Stochastic

• VD tính cho 5 chu kỳ:

Giá thấp nhất của 5 cây nến: 50$
Giá cao nhất của 5 cây nến: 80$
Giá đóng cửa của cây nến gần nhất: 55$ Giá trị của Stochastic indicator:

%K=[(55 – 50 ) / (80 – 50)] * 100 = 17%

Cách tính Stochastic

Có 3 loại Stochastic chính

cac-loai-stochastic.jpg

Xu hướng

xu hướng

Giao dịch với Stochastic

• Hầu như đúng với mọi khung thời gian
• Giao dịch dựa vào vùng giao nhau của %K và %D

giao-dich-voi-stochastic.jpg

Giao dịch với Stochastic

giao-dich-voi-stochastic.jpg

Hiểu đúng về Quá mua / Quá bán

• Khi chỉ số đi vào vùng quá mua, quá bán. Không có nghĩa là giá đã quá mua quá bán.

• Nó có nghĩa là giá đã vào cái đà rất mạnh.

stochastic-qua-mua-qua-ban.jpg

Hiểu đúng về Quá mua / Quá bán

stochastic-qua-mua-qua-ban.jpg

Hiểu đúng về Quá mua / Quá bán

stochastic-qua-mua-qua-ban.jpg

Stochastic phân kỳ

stochastic-phan-ky.jpg

Stochastic phân kỳ

stochastic-phan-ky.jpg

Stochastic phân kỳ

stochastic-phan-ky.jpg

Stochastic phân kỳ

stochastic-phan-ky.jpg

 


facebook-icon