Bài 10. Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng công cụ chỉ báo RSI

Bài 10. Chỉ số RSI là gì? Hướng dẫn sử dụng công cụ chỉ báo RSI - Trong bộ video học Pro Trading từ A-Z - Nguồn Blockchain Dream được tổng hợp lại bởi Kienthuctrading.com

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU SHOPEE

Bài 1. Phân tích kĩ thuật là gì? Biểu đồ nến là gì? Cách đọc biểu đồ nến
Bài 2. Cách đọc biểu đồ nến - Những mẫu nến căn bản
Bài 3. Những mẫu nến bắt đỉnh bắt đáy không thể bỏ qua

Chỉ báo RSI là gì?

• RSI: Relative Strength Index

  • Được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr.

    Làm sách xuất bản năm 1978

  • Là bộ giao động cho biết khi nào thì thị

    trường ở giai đoạn quá mua, quá bán.

  • Xác định tín hiệu tốt để mua vào, tín hiệu tốt để bán ra chốt lời.

J_%20Welles%20Wilder%20Jr.jpeg

J. Welles Wilder Jr.

Công thức tính RSI

• Công thức: 

cong-thuc-tinh-rsi.jpg

Giao dịch với RSI

• Dùng Smoothed Moving Average (14)

Thay đổi xu hướng (Trend)

• Lưu ý: RSI cắt qua trục 50

rsi-cat-qua-truc-50.jpg

Quá mua, quá bán (Over Bought Over Sold)

qua-mua-qua-ban-rsi.jpg

Quá mua, quá bán (Over Bought Over Sold)

qua-mua-qua-ban-rsi.jpg

RSI phân kỳ - RSI divergence

RSI phân kỳ - RSI divergence

RSI phân kỳ - RSI divergence

RSI phân kỳ - RSI divergence

 

ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU - LAZADA