Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 7

Chia sẻ ngày 19/8/2022

Chia sẻ ngày 19/8/2022

=> Đồng usd mạnh lên thể hiện đợt tăng lãi suất mới của FED vào tháng chín này. (Hình) chỉ số đô la trở lại vùng đỉnh. Có thể đợt tăng lãi suất vào...