ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU

Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 6

Dòng tiền suy giảm

Dòng tiền suy giảm

=> Quan sát cho thấy hoạt động bán mạnh mẽ liên tục khi VN-Index tiến đến vùng 1.300. Thông thường nếu tích lũy chỉ vài phiên khi hàng giá thấp hết, tuy nhiên...