Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 5

5 nguyên tắc trading cổ phiếu khi có lái

5 nguyên tắc trading cổ phiếu khi có lái Mua từ đầu (Khối lượng tăng vượt đỉnh cũ) Mua lên tránh bị kẹt T+ Càng lên cao càng giảm khối lượng nắm giữ...

Chia sẻ ngày 23/12/2021 - TruongMoney

CHÀO CẢ NHÀ MỘT NGÀY MỚI 1. HÔM QUA TT THẾ GIỚI TĂNG ĐỀU VÀ TĂNG TỐT, TUY NHIÊN TTCK VIỆT NAM ĐI NGƯỢC LẠI, CÁC CP LỚN, VN30 BỊ BÁN KHÁ MẠNH CÓ THỂ LÀ DO...