ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU

Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 5

Biến động lớn

Biến động lớn

Phiên hôm qua TTCK tạo nên một thứ tâm lý đặc biệt, cũng giống như phiên trước đó. Dao động đến 30 điểm trong một phiên. ĐIỀU NÀY CŨNG CÓ NGHĨA NHÀ ĐẦU TƯ SẼ RẤT THẬN...