Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 5

Chia sẻ ngày 27/08/2022

Chia sẻ ngày 27/08/2022

Dữ liệu tiêu dùng Mỹ suy yếu trong tháng 7. Như đã nói chống lạm phát cũng là làm cho tổng cầu suy giảm. Tuyên bố cứng rắn của Chủ Tịch FED khiến TTCK thế giới chao đảo. Thậm...