Công cụ tầm soát cổ phiếu

5 phút nói chuyện về thị trường chứng hôm nay 12/09/2023

5 phút nói chuyện về thị trường chứng hôm nay

Bài 1. Phân tích kĩ thuật là gì? Biểu đồ nến là gì? Cách đọc biểu đồ nến
Bài 2. Cách đọc biểu đồ nến - Những mẫu nến căn bản
Bài 3. Những mẫu nến bắt đỉnh bắt đáy không thể bỏ qua

https://www.youtube.com/watch?v=gVT_RtzNTm8


facebook-icon