Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 33

Windows (GAPS) - Khoảng Cách Tăng Giảm Mô Hình Nến Nhật

Khoảng trống (Gaps) được xem là 1 phần không thể thiếu trong kỹ thuật sử dụng đồ thị nến Nhật, đây là 1 kỹ thuật vô cùng quan trọng trong đồ thị nến. Để định nghĩa đơn giản 1 khoảng trống như sau: khoảng...