Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 3

Chia sẻ ngày 13/09/2022

Chia sẻ ngày 13/09/2022

Chúng ta thấy thay vì lạm phát cao đồng tiền mất giá với Lạm phát Mỹ quá cao đồng tiền lại mạnh nhất sau 21 năm. Trong bài trước đây mình có nói liên quan...

Chia sẻ ngày 11/09/2022

Chia sẻ ngày 11/09/2022

Tin cực vui - 8th 2022 Việt Nam chúng ta đạt thành tựu kinh tế rất đáng nể 1. Xuất khẩu 8th đạt 500 tỷ USD tăng trưởng mạnh Top Châu Á. Mốc 1000 tỷ USD không còn xa nữa....