ĐẶT SÁCH TẦM SOÁT CỔ PHIẾU

Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 2

Chia sẻ ngày 21/06/2022

Chia sẻ ngày 21/06/2022

Khi nhìn về một ngành nghề, trên kênh YouTube của mình, hoặc đọc sách tầm soát cổ phiếu bạn sẽ thấy: Phía trước ngành đó, hiểu nó, tính nó xem...