Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 14

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ VN-INDEX

CẬP NHẬT ĐỊNH GIÁ VN-INDEX

Định giá TT Việt Nam hiện tại là 12.2 lần, mức 1.140 điểm. So với đỉnh, PE đã giảm 17.5 lần về đây. Mức chiết khấu định giá là 30%. Nếu bao gồm định giá khi có LNST của...

Chia sẻ ngày 23/09/2022

Chia sẻ ngày 23/09/2022

Bán khoá học TTCK, TT cổ phiếu chứng tỏ đầu tư kém. Kiếm sống nhờ vào nhà đầu tư. Hôm qua thăm những ”Người bạn Đà Nẵng” người ta tâm sự bỏ công đi học...