Tự học đầu tư chứng khoán - Trang 12

Chia sẻ ngày 10/10/2022

Chia sẻ ngày 10/10/2022

Ban đầu “CHẮC CHẮN” rất nhiều nhà đầu tư không nhận ra vụ công ty BĐS “VỠ NỢ TRÁI PHIẾU BÊN TÀU”. Chính phủ bắt đầu thấy Việt Nam “cũng rất nghiêm...

TIN XẤU NHẤT LÀ TIN TỐT

TIN XẤU NHẤT LÀ TIN TỐT

Hôm qua thông tin Bắt Chủ Tịch thật chất âm ỉ trên TT 2 tuần rồi. Trước những sóng gió lớn này tất cả các CP đều giảm mạnh. NHƯNG BÂY GIỜ LÀ LÚC BÌNH TỈNH...

 SỰ KIỆN TRỌNG YẾU

SỰ KIỆN TRỌNG YẾU

Trong sách Tầm Soát Cổ Phiếu, mình đã viết rất chi tiết về sự kiện trọng yếu. Kèm theo “Hình ảnh” chú thích sự kiện trọng yếu lên trên biểu đồ. NÓ CHO...